Przegląd Kolęd i Pastorałek

Fundacja Bądź Aktywny wspomogła Gimnazjum w Szydłowie (powiat piotrkowski) w organizacji XIV Przeglądu Kolęd i Pastorałek, fundując nagrody w kategorii duety.
Uroczysty koncert  laureatów odbył się 18 stycznia w kościele parafialnym w Szydłowie.

Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Przegląd Kolęd i Pastorałek została wyłączona

Wystawa fotogramów

Uroki Norwegii Wystawa Fotogramów
w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie.
norwegia-wystawaAmb logo polsk

Ambasada Norwegii objęła wystawę honorowym patronatem.


Otwarcie wystawy

 wystawa3

wystawa4

wystawa2

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Wystawa fotogramów została wyłączona

Partnerzy

coneed eG Bildungswerk www.coneed.eu

opis: organizacja edukacyjna, której celem jest promocja edukacji i współpracy międzynarodowej.


Fundacja „Zdrowie-Trzeźwość”


 

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Partnerzy została wyłączona

Otwarta na współpracę

Nasza Fundacja czeka na ludzi, którzy chcą działać lokalnie i globalnie, dla środowiska i świata, w małych i dużych grupach.

Realizujemy własne pomysły oraz  inicjatywy i wspieramy innych.

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Otwarta na współpracę została wyłączona

Informacje o organizacji

Adres: Piotrków Trybunalski

KRS: 0000503959

Regon: 101757720

NIP: 771-287-91-33

e-mail: biuro@fundacjabadzaktywny.org

telefon:+48 609 169 992

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Informacje o organizacji została wyłączona

O organizacji…

Fundacja powstała 13 stycznia 2014. Jej cele to: 

  • pobudzanie i wspieranie aktywności społeczności lokalnych,
  • nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci, młodzieży, dorosłych,seniorów,
  • promowanie idei uczenia się przez całe życie, włączając w to szkolnictwo zawodowe oraz  kształcenie nieformalne,
  • organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy ludziom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin,
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • integracja europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, w tym wolontariatu.
Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania O organizacji… została wyłączona