TEATR, DRAMA – CZEMU NIE, ERASMUS+ KA1

Teatr, drama – czemu nie?

2022-1-PL01-KA122-ADU-000073970

Inspiracją był projekt KA2, w którym pojawiał się temat art terapii w edukacji dorosłych. Postanowiliśmy poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu dramy i teatru. Chcemy częściej wykorzystywać metodę dramy, ściślej współpracować z teatrami amatorskimi i bardziej efektywniej zachęcać ludzi do udziału w kulturze, a zwłaszcza korzystaniu z teatru. Uznaliśmy, że najbardziej efektywną metodą będzie job shadowing. Zapewni on indywidualną pracę z osobami o większym doświadczeniu w tym zakresie. Szukaliśmy partnera, który zgodziłby się podzielić z nami swoim doświadczeniem. Korzystając z bazy projektów Erasmus+ wysłaliśmy zapytania do wielu organizacji i instytucji. Odpowiedział teatr amatorski z Portugalii. Mamy nadzieję podnieść swoje kompetencje i zyskać nowego partnera do projektów  

Więcej informacji na blogu:

https://amozeteatr.blogspot.com/