Współpraca/cooperation

Organizowaliśmy job shadowing dla naszych zagranicznych partnerów:

2023-1-SK01-KA121-000118822

The practical training (2 weeks) for veterinary and horses breading students

2022-1-LV01-KA122-SCH-000075097

job shadowing

2019-1-IT01-KA202-007410

job shadowing

2020-1-LV01-KA104-077183

job shadowing