Mutual Share for Women Care

Projekt programu Erasmus+, w którym koordynatorem jest włoska organizacja Società Cooperativa Sociale SIDEREA ma na celu wymianę doświadczeń między Włochami, Słowenią, Polską i Hiszpanią na temat sytuacji kobiet potrzebujących pomocy, rozwiązań systemowych oraz działań lokalnych (w tym organizacji pozarządowych).

W styczniu 2020 odbyło się spotkanie w Latiano (Włochy) służące wymianie doświadczeń, dobrych praktyk oraz szkoleniu.