Mutual Share for Women Care – KA2

Projekt programu Erasmus+, w którym koordynatorem jest włoska organizacja Società Cooperativa Sociale SIDEREA ma na celu wymianę doświadczeń między Włochami, Słowenią, Polską i Hiszpanią na temat sytuacji kobiet potrzebujących pomocy, rozwiązań systemowych oraz działań lokalnych (w tym organizacji pozarządowych).

W styczniu 2020 odbyło się spotkanie w Latiano (Włochy) służące wymianie doświadczeń, dobrych praktyk oraz szkoleniu.

Ze względu na pandemię w miejsce mobilności w Polsce został zorganizowany kurs online w terminie 15-18 grudnia 2020 roku.

Ze względu na pandemię trening w Słowenii został przeprowadzony online 21-24 czerwca 2021

Trening w Hiszpanii został przeprowadzony 15-18 grudnia 2021.

Doświadczenia i informację zostały zebrane w poszczególnych compendiach  przygotowanych przez partnerów projektu.