To Work Better- KA1

2019-PL01-KA104-061733

Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłychrealizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja dorosłych

Projekt obejmuje kurs dla członków zarządu, rady fundacji oraz wolontariuszy. Instytucja goszcząca to STANDOutEdu (Nicosia, Cypr).

The project “To work better” has the following aims: to improve the knowledge and skills of the staff, management and volunteers of the NGO; to create new contacts; to evaluate the work; and to prepare more attractive offers for the adults.
The participants of the project were 2 people from three groups. They took part in a five-day course prepared by the host institution – Stando LTD from Cyprus.

Więcej informacji można znaleźć na blogu poświęconym temu projektowi:

https://toworkbetter.blogspot.com/