Training Youth Workers in Youth Employability

Dwie nasze trenerki wzięły udział w kursie organizowanym przez naszego greckiego partnera, Achaia Adult Education Institute, w ramach projektu 2023-1-EL02-KA151-YOU-000121291.

Uczestnicy pochodzili z Azerbejdżanu, Cypru, Francji, Grecji, Rumunii, Serbii, Turcji, Węgier, Włoch, a zajęcia odbywały się w Selianitice od 27 września do 4 października 2023.