SINDI- KA2

                                                                                                  

Social Inclusion through Digital Skills and Intergenerational Learning (SINDI)

Partnerzy:

  • Malpils novada dome (Łotwa),
  • Land Niederösterreich Landwirtschaftliche Fachschule Poysdorf (Austria),
  • Association M3 MCube (Francja).

 

Projekt skupia sie na edukacji włączającej, wspieraniu równości, przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na wiek, kształceniu kompetencji obywatelskich, otwartej i innowacyjnej edukacji, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii oraz wsparciu ludzi działających w sektorze edukacji dorosłych.

Database of organizations_AT_FR_LV_PL Journal SINDI _Fv RESEARCH _SENIORS and IT

Journal SINDI

Database of organizations

 

https://www.facebook.com/SINDIproject/

sindi booklet

http://www.sck-solec.com/index.php?c=page&id=12

https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/w-swiecie-nowoczesnych-technologii